1.555.555.555 info@yoursite.com
   

  Portál České správy sociálního zabezpečení

  Internet

  Česká správa sociálního zabezpečení je finančně správní institucí, která spravuje agendu více než 8,9 milionu klientů, z toho 2,9 milionu důchodu a měsíčně zhruba 280 tisíc dávek nemocenského pojištění. Kromě důchodového a nemocenského pojištění vykonává také působnost v oblasti lékařské posudkové služby, koordinuje také činnost zahraničních institucí pro peněžité dávky a peněžité dávky v případě úrazů a nemoci z povolání. Penzum povinností instituce je obrovský, přesto je jeho činnost pro občany přehledná.
  Každý, kdo využívá internet, by měl znát portál České zprávy sociálního zabezpečení. Možná si myslíte, že tento portál nepotřebujete, ale stačí, když najednou onemocníte a bude Vás zajímat vše, co se týká vyplacení nemocenské.
  studentka s čajem
  Na stránkách České správy sociálního zabezpečení najdete vše, co budete potřebovat a pokud ne, najdete celou síť kontaktů, na které se se svými dotazy můžete obrátit.
  Webové stránky ovšem neslouží jen k tomu, aby občany informovaly, ale prostřednictvím portálu můžete celou řadu vyřešit elektronicky, aniž byste nutně museli docházet na místní pobočku, nebo posílali doporučené dopisy.
   

  Důležité formuláře najdetezde

  Co je naprosto neocenitelné, je nabídka formulářů. Tiskopisy se týkají mimo jiné například těchto oblastí:
  ·         Důchodové pojištění
  ·         Nemocenské pojištění
  ·         OSVČ
  ·         Pojistné na sociální zabezpečení
  ·         Osoby zdravotně znevýhodněné
  Formuláře lze vyplněné zaslat elektronicky na e-podatelnu. Veškeré informace ohledně podávání tiskopisů najdete v kategorii tiskopisy.
   dřevěné korále
  Například, pokud pečujete o osobu blízkou a potřebujete si vyřídit příspěvek na péči, abyste mohli využívat i pečovatelské služby a měli je z čeho hradit, na portálu ČSSZ najdete formuláře se „Žádostí o přiznání PnP“. V případě, že už PnP je přiznán, ale zdravotní situace se zhoršila, najdete zde „Žádost o zvýšení PnP“. Pokud pobíráte důchod a přestěhujete se, nestačí pouze dopis, ale musíte dohledat „Žádost o změnu adresy pro zasílání důchodu.“