1.555.555.555 info@yoursite.com
     

    Nepříjemné mytí oken


    Jsou domácí práce, které se nemusejí dÄ›lat příliÅ¡ Äasto, ale nikdo je nemá rád. Jednou z tÄ›chto Äinností je pobíhání s kýblem, hadrem a leÅ¡tícím přípravkem kolem oken. Strávíte u toho mnoho Äasu, riskujete, že spadnete ze židle, Äi vypadnete ven, a když už si myslíte, že máte hotovo, nÄ›kde na vás vybafne Å¡mouha, která z jiného úhlu nebyla vidÄ›t. A nejlepší je, když nÄ›kolik dní po tom, co máte tohle vÅ¡echno za sebou, zaÄnou vás v ulici rozbourávat silnici, kvůli výmÄ›nÄ› potrubí, a vy víte, že brzy budete moci zaÄít nanovo. Chcete se tomuto stresu vyhnout? Pak se obraÅ¥te na mytí oken Praha.

    Å etříme váš Äas

    Nabízíme veÅ¡keré úklidové práce v domácnosti, i v kancelářích. Jsme úklidovou sociální firmou. NaÅ¡imi zamÄ›stnanci jsou pÅ™edevším lidé s lehkým zdravotním handicapem. Tato práce, a pÅ™edevším její Äasová flexibilit, jim umožňuje zaÄlenit se do pracovního prostÅ™edí. Svou práci odvádÄ›jí velmi peÄlivÄ› a jsou za ní vdÄ›Äní. Spokojenost je tedy na stranÄ› zákazníka i zamÄ›stnanců. UÅ¡etříme vám Äas, který můžete strávit mnohem příjemnÄ›ji.