1.555.555.555 info@yoursite.com
   

  Důležitost zaměstnanců

  Ekonomika

  Díky rozvoji trhu dnes sežene práci opravdu každý. To je samozřejmě velice výhodná pozice. Můžeme děkovat rozvoji trhu a ekonomiky, který přinesl nové pracovní možnosti právě k nám do České republiky. To však staví zaměstnavatele do velice nepříjemné pozice, kdy musí nabízet bonusy navíc aby si pracovníky udrželi. To bývá často nákladné a je to také situace, na kterou nejsou zaměstnavatelé absolutně zvyklí. Dříve byli pracovníci bráni jako biologické stroje, které vykonávaly určitou pozici a plnili normy. Bylo třeba ně dohlížet a spíše negativním způsobem je nutit k práci.

  lego zaměstnanci

  Tato situace se však změnila s nástupem managementu, a tak se pohled na pracovníky převrátil. Již nejsou bráni jako stroje, které práci nutíme, ale bereme je jako živé bytosti, které pomáhají plnit cíle firmy. Bylo zjištěno, že pokud jsou zaměstnanci v práci šťastnější jsou také produktivnější. Což generuje zisky pro firmu a můžou být tak spokojení i zaměstnavatelé.

  Navíc v poslední době, kdy jsou možnosti práce takřka neomezené je mezi firmami boj o konkurenci. To je způsobeno také nástupem terciálního sektoru, kdy lidé nemusí již tolik pracovat rukama a můžou tak více v práci uplatnit mozek. Většina fyzické práce je tak outsourcována do zahraničí a do rozvojových zemí.
  peníze s kartou v kapse

  Lidé jsou si dnes navíc vědomi toho, že je o pracovníky nouze, a tak si můžou diktovat podmínky, které v práci dostanou. Jelikož navíc robotika stále není na takové úrovni, aby byli lidé nahrazeni musíme se firmy přizpůsobovat požadavkům zaměstnanců. To je navíc prospěšné také pro firmu, která se snaží motivovat zaměstnance nejrůznějšími způsoby.

  Motivaci dělím na:

  ·         Vnější motivace

  ·         Vnitřní motivace

  Tyto dva druhy motivování zaměstnanců jsou naprosto odlišné, zatímco první způsob se snaží zapůsobit na materiální a fyzickou stránku každého z nás tak druhý typ se zaměřuje spíše na psychickou stránku, pocit seberealizace a sounáležitosti. Druhý typ motivace najdeme v lépe placených zaměstnáních, jelikož jsou zde již uspokojeny základní potřeby, a tedy se můžou rozvíjet potřeby vyššího řádu.